Blog

On-Page SEO – Vodič, II deoon page seo

 

U prethodnom tekstu smo se upoznali sa osnovnim pojmovima on-page SEO optimizacija sajta i elementima sadržaja i arhitekture sajta. Dalje u tekstu ćemo se osvrnuti na HTML elemente i objasniti na koji način i u kojoj meri utiču na on-page SEO.

 

HTML Elementi

 

 

HTML markiranje se odnosi na elemente koji čine vaš izvorni kod. HTML je osnovni kodni jezik koji se koristi za pravljenje veb sajtova i veb stranica.


Pre nego što su CMS platforme poput WordPress-a i Squarespace-a olakšale veb dizajn, to je bilo prepušteno koderima.


Osim dizajna veb sajtova i veb stranica, HTML takođe govori pretraživačima šta je to. Ovo je važno jer pretraživači poput Googlea koriste te informacije za rangiranje veb stranica u kontekstu stvari koje ljudi traže.


Možete videti HTML bilo koje stranice. Jednostavno kliknite desnim tasterom miša na bilo koju veb stranicu i izaberite „Prikaži izvor stranice“ (View page source).


HTML ima 2 tačke fokusa koje morate uzeti u obzir za on-page SEO.

 

  • Položaj ključne reči: naslovi stranica, podnaslovi, alt-tekst slike / naziv datoteke
  • Reprezentacija SERP-a: meta opis, geografsko označavanje, markiranje šeme / SERP funkcije 

Ne treba biti složeniji od ovoga. Pogledajte dodatne smernice na strani - tehnička SEO optimizacija sajta

 

Naslovi strana (Oznake naslova)


Naslov stranice je najvažnije mesto za postavljanje ključne reči. Naslov stranice govori ljudima i pretraživačima o čemu se radi na toj veb stranici.


Ovako izgleda naslov stranice na SERP-ovima.

naslov stranice

Takođe se može videti na veb pretraživačima.

 

naslov veb pretrazivaca


U izvornom HTML kodu naslov stranice će izgledati ovako.

title html

Zbog toga se i naziv stranice naziva oznakama naslova (title tags)

 

Meta opis (Meta Description)


Meta-opis je kratak opis SERP veb stranice. Izgleda ovako

meta description meta opis

Meta-opis deluje tako da privuče i nagovori korisnike pretraživača da posete datu veb stranicu. Bolji meta opis će imati veću stopu klikova i samim tim će donositi više prometa vašoj veb stranici. Više prometa ostvariće vam više povratnih veza (backlink-ova) i veći autoritet domena. Tako može posredno uticati na SEO - zbog čega ga je važno uzeti u obzir.

 

Optimizacija slike


Slike imaju sopstvenu HTML optimizaciju za SEO. Mi možda vidimo sliku, ali pretraživači vide HTML kod. Nama slika može uvek izgledati isto, ali u zavisnosti od HTML-a može se jako razlikovati pretraživačima.


Možete da vidite izvorni HTML kod za bilo koju sliku. Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite „Inspect“.Trebalo bi da se pojavi HTML kod, istaknut plavom bojom.


Postoje 3 stvari koje moramo uzeti u obzir za SEO slike na stranici.

 

  1. Alt-Tekst slike (Image Alt-Text)
  2. Naslov slike (Image Title)
  3. Naziv fajla sliske (Image Filename)

opisi slike html

 

Alt-Tekst Slike


Alt-tekst slike može biti poznat i kao alt atribut ili alt opis. Koristi se da se pretraživačima kaže o kakvoj je slici reč. Takođe pomaže onima koji ne mogu da pregledaju slike ili imaju slabe internet veze.


Alt-tekst je u osnovi ključna reč za slike. Ovo je važno jer ljudi mogu pronaći vašu veb stranicu pomoću slika. Kada ljudi vrše pretragu putem slika, često kliknu na veb stranicu na kojoj se slika nalazi.

Dobar alt-tekst takođe može da učini da se slika pojavljuje za veći broj upita ili termina za pretragu, što otvara još više puteva ka vašem sajtu.

 

Naslov slike


Atribut naslova slike koristi se za pružanje dodatnih informacija. Ne utiče na SEO, pa nije toliko važan kao alt-tekst ili naziv datoteke. To je mali skočni prozor koji se može pojaviti kada stavite pokazivač na sliku.

 

Naziv fajla slike - ime datoteke (Image Filename)


Ime datoteke slike je jedinstveno ime koje se daje slikama. Pretraživači ga koriste za pomoć u rangiranju i indeksiranju slika. Baš kao i alt-tekst, ime datoteke slike je važno jer su pretrage slika put do vaše veb stranice.

 

Geotagovanje (za lokalne upite)


Geotagovanje je kada dodeljujete geografsku lokaciju određenoj veb stranici i / ili njenom sadržaju. Ovaj sadržaj može, na primer, da sadrži slike i video zapise.


Kada geografski označite sliku ili video zapis, dajete pretraživačima vrlo specifične informacije. Omogućiće vam da se na pretraživačima pojavite na upite sa lokacijom.


Na primer, „Prodavnice kućnih ljubimaca Beograd“.


Kada geografski postavljate veb stranice i sadržaj, dajete sve više i više informacija pretraživačima. Što više informacija im date, to bolje. To je efikasna SEO strategija za lokalne upite pretraživanja.

 

Strukturirani podaci


Strukturirani podaci su HTML oznake koje se mogu dodati, a olakšavaju indeksiranje i rangiranje. Ovo poboljšava način na koji pretraživači čitaju vaše veb stranice, što rezultira boljom zastupljenošću na SERP-u. Upotreba strukturiranih podataka može pomoći sadržaju vaše veb stranice da se prikaže kao element SERP-a.

 

SERP funkcije


Funkcije SERP-a su posebni rezultati koje vidite na stranicama rezultata pretraživača.


Značaj SERP-a je da ljudi mogu dobiti odgovore na pitanja bez kliktanja. To je prioritetno pozicioniranje s jedinstvenim, dodatnim informacijama.


Iako se strukturirani podaci ne smatraju faktorom rangiranja, funkcije SERP-a uglavnom imaju veću stopu klikova. Kao dobar meta opis, ovo može indirektno uticati i na SEO.


Postoji mnogo vrsta funkcija SERP-a (Google stvara nove gotovo svakodnevno), ali pomenućemo nekoliko glavnih:


Rich Snippets

 

rich snippets

 

Plaćeni rezultati

 

placeni oglas

 

Univerzalni rezultati

 

google rezultati primer


Grafikoni znanja

 

grafikon znanja

 

Gustina ključne reči – Keyword Density

 

Gustina ključnih reči predstavlja učestalost ili koliko često se ključne reči koriste na jednoj veb stranici. Ovo se ne odnosi samo na to koliko puta se ključna reč koristi, već koliko se često koristi.


Gustina ključne reči = broj koliko je puta korišćena ključna reč ÷ ukupan broj reči

Gustina ključnih reči bila je izuzetno važna za SEO. Zbog toga se sadržaj niskog kvaliteta ispunjen ključnim rečima smatrao idealnim. To više nije slučaj.


Google je razvio njihov algoritam 2013. godine kako bi kaznio ovu praksu želeći visokokvalitetni sadržaj, a ne jeftine trikove za igru u sistemu.


„Gustina ključnih reči, uopšte, je nešto na što se ne bih fokusirao. Pretraživači su otišli dalje od toga. " (2014) John Meuller, stariji analitičar Google Webmaster trendova


Kao takva, gustina ključnih reči više nije toliko bitna - ali ju je još uvek potrebno razmotriti.

 

Zaključak


On-page SEO je sve što možete učiniti na svom veb sajtu da biste poboljšali napore vašeg pretraživača.


U ovom članku smo pokrenuli osnove. Sve što možete da učinite na licu mesta, da biste poboljšali napore pretraživača je ovde objašnjeno.

 

Kako bi sajt bio kvalitetno optimizovan neophodno je da se svi ovi parametri na pravi način podese, ali i kontrolišu. Za konsultacije, kao i uslugu razvoj online poslovanja, možete kontaktirati našu digitalnu marketing agenciiju *nbgcreator.