Tehnička SEO optimizacija web sajta

 

Tehnička SEO optimizacija web sajta za alate za pretragu predstavlja deo poslova SEO, dok se SEO optimizacija sadržaja web sajta radi na osnovu analize ključnih reči i konkurencije.


Tehnička SEO optimizacija web sajta se obično radi prvog meseca, kada se sajt doteruje tehnički i sadržajno za Google robote i predstavlja osnovu poslova SEM (Search Engine Management). SEO (Search Engine Optimization) poslovi se razlikuju u zavisnosti da li web sajt već postoji ili tek treba da se kreira.


Web dizajn sajta može biti jedinstven, unikatan, tekstovi stranica sajta mogu biti po svim pravilima tehničke SEO optimizacije web sajta, ali sve mora biti prilagođeno navikama korisnika interneta, što uključuje i vizuelni prikaz samog sajta, o čemu se takođe mora voditi računa u procesu.

SEO Optimizacija sajta

 

Tehnička SEO optimizacija web sajta

 

Predstavlja optimizaciju prema zahtevima odnosno pravilima Google pretraživača. U okviru tehničke SEO optimizacije sajta podešavaju se url adrese stranica, meta tagovi, title tagovi i naslovi na stranicama, kao i alt tagovi fotografija koje su postavljene na sajtu.


Kompresovanje koda stranica i pratećih css odnosno java script fajlova, kao i kompresovanje fotografija su bitni poslovi sa stanovišta brzine učitavanja stranica. Brzina učitavanja stranica danas posebno dobija na značaju s obzirom da većina korisnika interneta odnosno posetilaca sajta dolazi putem mobilnih uređaja.

Pojedini poslovi se rade manuelno, dok gde to ima smisla se postavljaju skriptovi koji automatizuju određene akcije. Kod sajtova sa velikim brojem proizvoda odnosno stranica (kao što su to online prodavnice) potrebno je iskodirati i postaviti automatizovane procese kako bi svaki rad administratora sajta bio ispraćen sa stanovišta SEO - optimizacije sajta.

SEO Optimizacija sadržaja web sajta

 

Predstavlja optimizaciju tekstova i fotografija koje se pojavljuju na sajtu. Tekstovi moraju biti autorski, optimizovani na ciljane ključne reči i dovoljno dugački kako bi bili pravilno istretirani od strane Google robota. Kako korisnici interneta pored klasične web pretrage na ključnu reč u mnogim slučajevima, a zavisno od delatnosti poslovanja, koriste pretragu fotografija (Google image search), fotografije koje prate tekst, pored kvalitetnih naziva, potrebno je da sadrže i prateće alt tagove neophodne za optimizaciju.


Većinu poslova je moguće predstaviti kroz samo par stranica. U skladu sa tim, postoji i trend "one page" dizajna kada ceo sajt zapravo čini jedna stranica. Međutim, optimizacija web sajta sa stanovišta tekstualnog sadržaja, pored sređivanja postojećeg sadržaja podrazumeva i uvođenje dinamičnosti. Dinamičnost web sajta se postiže konstantnim pisanjem novih sadržaja odnosno uvođenjem rubrike tzv. bloga, koja zavisno od delatnosti poslovanja može biti nazvan drugačije. Što je sadržaj na web sajtu aktuelniji, to je Google-u primamljiviji (te ga i bolje kotira), pa je stoga potrebno da se ova rubrika ažurira na redovnoj bazi kako bi postigli što bolje rezultate u oblasti tehnička SEO optimizacija web sajta.

 

 

Responsive web dizajn

 

Vizuelni prikaz je ono što na prvi pogled uliva poverenje korisniku interneta. Vrlo jednostavno, kad ti se nešto sviđa na prvi pogled ideš dalje, u suprotnom procenat odustajanja odnosno držanja pažnje korisnika opada. U tehničkom svetu digitalnog marketinga, te nekvalitetne posete predstavljene su pojmom "bounce rate", koji je poželjno da bude što niži kako bi dobili što bolje rezultate u pogledu tehnička SEO optimizacija web sajta.


Web grafički dizajn odnosno vizuelni identitet web stranica mora biti primeren delatnosti poslovanja, demografiji ciljnog tržišta, ali takođe mora i da prati internet trendove. Trendovi se menjaju, posebno sa promenom tehnologija. U skladu sa tim, neophodno je da dizajn pre svega bude funkcionalan.

 

Danas imamo situaciju kada u nekim delatnostima posetu putem mobilnih uređaja čini preko 80% ukupne posete sajtu. S tim u vezi, prikaz sajta na mobilnim uređajima dobija prioritet u odnosu na prikaz na desktop računarima, što dizajn svakako mora da isprati.

UIX (User Interaction and Experience)

 

Web dizajn sajta može biti jedinstven, unikatan, tekstovi stranica sajta mogu biti po svim pravilima tehničke SEO optimizacije web sajta, ali sve mora biti prilagođeno navikama korisnika interneta. Verovatno ste primetili, logo na većini web sajtova se nalazi s leve strane ili u sredini, kod online prodavnica korpa uvek stoji desno i tako dalje. Jednostavno, neka pravila i trendovi interneta moraju da se ispoštuju, čega se pridržavaju i veliki brendovi koji jedini mogu da nameću nove trendove. U suprotnom rizikuje se odustajanje korisnika interneta usled komplikovanosti kretanja i nesnalaženja, što svakako nije cilj.


Kretanje posetioca i isticanje bitnih sadržaja je od velike važnosti za zadržavanje, podizanje interesovanja i konverziju posetioca u klijenta, kupca odnosno korisnika usluga koje se nude. Putem pretraga na internetu, korisnici ne stignu nužno uvek na početnu stranicu sajta (home page), već neretko to bude neka druga stranica unutar sajta, u zavisnosti od ključnih fraza same pretrage i same optimizacije sadržaja. Iz tog razloga, celokupan sajt mora biti konceptualno optimizovan i sa stanovišta kretanja posetioca sajta po njemu.