Poslovanje preko interneta

 

Bilo da se radi o poznatom brendu prisutnom na fizičkom tržištu kroz veliki broj fizičkih objekata, ili se radi o poslovanju koje je isključivo orijentisano ka virtuelnom, online tržištu, razvojni put na internetu i izgradnja online korisnika je sličan.


Internet i tehnološke promene su uticale na promenu navika korisnika odnosno potrošača, dolazak do novih potencijalnih kupaca ili korisnika usluga, dalji razvoj pretvaranja prve kupovine u lojalnost kupovine ili stalnog korisnika usluga, direktno povezano sa ulaganjima i nastupom na online tržištu.

Search Engine Marketing

 

Analitički planski pristup

 

Istraživanje interesovanja i ponašanja korisnika interneta, analiza i praćenje aktivnosti konkurencije, moguće je putem različitih alata sa takvom preciznošću i dubinom koje nikada ranije nije bilo dostupno putem tradicionalnih načina.


Mnogi poslovi, usled nerazumevanja interneta i novih tehnologija, nespremnosti i neosposobljenosti internih resursa, usled donošenja brzih odluka bez analitičkog pristupa, stagniraju ili imaju usporen razvoj.


Analitički pristup ne samo da vam omogućava bolje upoznavanje sa korisnikom usluga i njegovim navikama, praćenje aktivnosti i novih pristupa konkurencije, već možete da planirate budžet i pametno ga trošite na marketing orijentisan ka ciljnom kupcu, te razvijate online poslovanje shodno trendovima, tražnji i navikama korisnika odnosno potrošača.

 

Search Engine Marketing

 

Optimizacija sajta za pretraživače predstavlja kontinuiranu aktivnost jer jednom izgrađene pozicije na organskim pretragama, shodno aktivnosti konkurencije i tehnološkim promenama, treba održavati i unapređivati.


“Content is a king” je izraz koji dolazi iz Amerike od strane SEO eksperata. SEO tekstovi koji se pišu prema izabranim ključnim rečima pokreću tzv. robote da posete sajt. Putem ovakvih tekstova ne samo da se utiče na pozicije u pretragama za izabrane ključne reči, već se postiže efekat živog, ažurnog sajta. Sajt koji vremenom postaje zapušten, na kome se ništa novo ne događa, ne objavljuje, prestaje da bude interestantan robotima i počinje da pada u organskim pretragama.


Korisnik interneta putem pretrage dolazi na stranicu (landing page) koja se najbolje kotira za tu ključnu reč. Vlasnici ili administratori sajtova često najveću pažnju posvećuju početnoj stranici (home page), međutim sve stranice sajta su bitne i predstavljaju celinu, predstavljaju vaš nastup na internetu. Duže zadržavanje i otvaranje većeg broja stranica su faktori koji su bitni sa stanovišta SEO optimizacije. Međutim kvalitet sadržaja i ponude, uz dobro rešenu strukturu sajta za primarni cilj imaju konverziju odnosno prevođenje posetioca u kupca ili korisnika usluge.

 

 

Digitalni marketing

 

Shodno delatnosti poslovanja, potreban je vizuelni nastup i strukturno organizovan web sajt. Poslovi digitalnog marektinga se generalno dele na 3 različite tehnike ili oblasti delovanja:

 

  • Optimizacija web sajta za organske pretrage
  • Menadžment društvenih mreža
  • Plaćeno oglašavanje

 

Najčešća greška, posebno poslova u razvoju odnosno poslova koji imaju potencijal razvoja na internetu, je neorganizovanost i kombinovano angažovanje obično nedovoljno obučenih internih ljudskih resursa uz povremeno angažovanje specijalizovanih agencija za pojedinačne poslove za koje interno osoblje nije osposobljeno.


Kroz period učenja koji prolazi svaki posao, odluka vlasnika ili menadžmenta treba da bude strateška, orijentisana ka dugoročnim rezultatima. Smanjenje troškova se nikako ne preporučuje kroz smanjenje budžeta za marketing, jer pametno ulaganje u marketing upravo treba da podigne prodaju.


Bilo da se odlučite za razvoj korišćenjem internih resursa ili angažovanje profesionalnog tima, agencije, strateški plan sa jasno definisanim budžetima je ono što donosi dugoročnu stabilnost sa tendencijom razvoja.

Posete i konverzija

 

Vizuelno dobro rešen sajt, stranice koje se dobro učitavaju, informativni i povezani sadržaji, funkcionalnosti koje omogućavaju korisniku brzu pretragu i kretanje su stvari koje utiču na odluku korisnika da li će napustiti sajt ili ćete ga pretvoriti u kupca. Ovo posebno dolazi do izražaja kod robe koja podleže tzv. impulsivnoj kupovini.


Tehnički izraz “bounce rate” predstavlja procenat korisnika koji su došli na sajt otvorili samo jednu stranicu i zadržali se samo koji sekund. Praćenje korisnika, unapređivanje sajta shodno ponašanju korisnika, tehnički za krajnji cilj ima smanjenje procenta bounce rate, što bi trebalo da dovede do povećanja konverzije posetioca u kupca.


Napredan sajt treba da omogući praćenje navika korisnika i mogućnost analize odnosno segmentacije korisnika. Segmentiran, personalizovan pristup, pristup koji nije agresivan je najbolji način obaveštavanja korisnika odnosno izgradnje stalnog kupca ili korisnika usluga.