Izrada internet prodavnice - cena / paketi / razvoj funkcionalnosti / plaćanje karticama / integracija sa računovodstvenim programom (ERP) i još mnogo toga ...

 

Da li znate koja je bila prva internet prodavnica? Bila je to “Pizza Hut (1994)”, a većina porudžbina se odvijala putem telefona. Online porudžbine su danas moguće na različite načine, bilo da nudite proizvode ili usluge, a današnji kupac se uglavnom nalazi na internetu.


Mnogi poslovi danas gotovo da ne postoje bez prisutnosti na internetu, mnogi start-up poslovi se odlučuju za primarni razvoj upravo putem interneta, a gotovo svi poslovi otvaranje novih tržišta prvenstveno vide kroz prisustvo na webu.

 

Izrada Internet prodavnica - nbgcommerce.com


Današnja konkurencija na internetu je velika gotovo u svim delatnostima, ali i dalje je to najbrži i najisplativiji put za razvoj prodajnih aktivnosti.

 

Posetite nas ili pošaljite zahtev za ponudu.

Izrada Internet prodavnice

 

Izrada internet prodavnice

 

Internet prodavnice na prvi pogled liče jedna na drugu, ali zapravo to nije tako jer shodno poslovnoj delatnosti, obimu ponude, kao i specifičnosti ciljnog tržišta, proizvode ili usluge je potrebno prezentovati na različite načine te je stoga brending i vizuelni identitet nešto što morate imati, odnosno izgraditi tokom procesa izrade internet prodavnice i njene kasnije promocije.


Kretanje na sajtu, proces kupovine, povezivanje sa različim softverima, načini isporuke, uvezivanje i poređenje proizvoda itd, sve su to različite funkcionalnosti koje jedna internet prodavnica mora da omogući. Napredne funkcionalnosti koje pružaju korisniku određene benefite mogu biti izrađene tokom izrade u zavisnosti od planiranog budžeta ili se dodavati naknadno tokom razvoja internet prodavnice s prvenstvenim ciljem unapređenja prodaje.

 

Kvalitetna fotografija prodaje proizvod i zato je angažovanje profesionalnog fotografa, odnosno korišćenje fotografskih usluga neophodno prilkom izrade internet prodavnice.

 

Online prodaja i plaćanje

 

Odluka oko načina plaćanja, koje treba da ponudite kao mogućnost izbora na internet prodavnici, treba da bude isključivo vođena navikama potrošača.


U mnogim zemljama, kada se radi sa lokalnim kupcima, potencira se plaćanje pouzećem. Kod plaćanja pouzećem ne postoji provizija, ali nosi određene rizike povezane sa mogućim višim procentom povraćaja robe, te se naplata vrši nakon slanja robe. Kod plaćanja karticama naplata se vrši unapred ali uz određenu proviziju koja kod poslova koji rade sa malim maržama može bitno da utiče na profit.


Najbolja opcija plaćanja za prodavca je plaćanje direktnom uplatom na račun što je danas olakšano upotrebom elektronskog bankarstva. Najzad, kod proizvoda i usluga sa niskom cenom moguća je i sms naplata, međutim kod ovog načina plaćanja provizije posrednika su veoma visoke.

 

Dostava i preuzimanje u radnji

 

Poručivanje putem online shopa uz opciju preuzimanja u radnji je svojstveno velikim lancima koji posluju na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja prodaje pružanjem dodatne koristi stalnim kupcima.


Danas više ne postoje poslovi koji se oslanjaju na sopstvenu dostavu, te je izbor kurirske službe veoma bitan. Kod izbora kurirske službe kao saradnika, ne treba voditi računa samo o cenama kuriskih usluga, već o kvalitetu pružene usluge koja može da utiče na procenat povraćaja robe, te o fleksibilnosti i mogućnosti pregovora posebno kada u ponudi imate tešku i gabaritnu robu. Na izbor kurirske službe utiče i tržište na kojem poslujete, jer mnoge kurirske službe pružaju usluge na lokalnom nivou. Najzad, možete ponudi izbor više kurirskih službi i opcije brze isporuke.

 

Magacin i povezivanje sa računovodstvom

 

Beleženje i praćenje zaliha proizvoda te povezivanje sa računovodstvenim softverom, kod velike većine malih poslova koji imaju usku ponudu ili pak kod proizvođača koji imaju neograničene zalihe, gotovo da nije potrebno.


Međutim radi olakšanog knjigovodstva, u većini slučajeva internet prodavnica se povezuje sa računovodstvenim softverom. Mnoge firme i danas koriste zastarele softvere, te je ovo povezivanje otežano i svodi se na jednostavno čitanje zaliha i cena. Kod naprednijih softvera moguća su različita povezivanja proizvoda, automatsko dodeljivanje popusta, povlačenje i prikazivanje cena sa popustom za velekupce, itd.

 

 

Internet je doveo do promene navika potrošača, omogućio je brzu pretragu i lako upoređivanje ponuda. Danas mnogi poslovi bez prisustva na internetu, ne bi mogli da opstanu ili postoje.

 

...primer Turistička agencija