Mobilne aplikacije - primena

 

U zavisnosti od ideje i ciljeva, odnosno namene mobilne aplikacije mogu imati različitu svrhu. Danas je uobičajena praksa izrada mobilnih aplikacija koje treba da posluže kao alat za prodajni tim ili pak drugu vrstu unapređenja interne komunikacije i organizacije poslovanja.


Mobilne aplikacije takođe predstavljaju sledeći korak u razvoju sajtova koje beleže veliko interesovanje i posetu. Ulazak na mobilni uređaj korisnika vam garantuje direktnu mogućnost obaveštavanja i komunikacije sa korisnikom. Mnoge Internet prodavnice koje imaju širok asortiman kvalitetne ponude, s ciljem unapređenja prodaje da bi se korisnik motivisao za ponovnu kupovinu, sve više se odlučuju za izradu mobilne aplikacije kao nastavak razvoja.


Najzad pojedini poslovi danas su ne zamislivi bez mobilnih aplikacija, kao što je to naprimer taksi udruženje. Kao taksi udruženje jednom kada ste uspeli da zadobijete poverenje i instalirate se na uređaj korisnika gotovo je sigurno da ukoliko je vaša usluga kvalitetna da će korisnik biti potrošač isključivo vaših usluga.

 

Posetite nas ili pošaljite zahtev za ponudu.

 

Izrada IOS i Android mobilnih aplikacija

 

Izbor tehnologije

 

Osnovna podela je platforma za koju se mobilna aplikacija radi. Koja aplikacija vam je potrebna IOS, Android ili Windows? Windows platforma je definitivno najmanje korišćena i to važi za sva tržišta, dok u zavisnosti od zemlje do zemlje IOS i Android se gotovo podjednako koriste odnosno nijedna od platformi ne sme da se zanemari. Dakle da bi korisnik mogao da instalira vašu aplikaciju morate je izraditi za sve platforme. Većina kompanjija usled ograničenog budžeta se odlučuje za izradu IOS i Androdid aplikacije dok je Windows žrtvovan.


Druga podela se odnosi na način korišćenja baze podataka. Native mobilne aplikacije koriste svoju izgrađenu bazu, te su samim tim stabilnije ali se nikako ne preporučuju kod velikih baza jer morate voditi računa o prostoru a s obzirom da u tom slučaju koristite resurse korisnikovog uređaja. Web aplikacija zapravo putem web servisa vuče podatke sa servera na kojem je postavljena baza podataka. Ovakav pristup za rizik nosi mogućnost prekida u radu što zavisi od rada servera ili sporije učitavanje što zavisi i od servera kao i od brzine mreže.


Izbor platforme i konekcije sa bazom podataka zavisi od namene aplikacije i tu se nepreporučuje imporvizacija na uštrb ulaganja.

 

Promocija mobilne aplikacije

 

Pre postavljanja aplikacije na Google Play ili App store, mora postojati plan promocije u mnogim slučajevima se čak vrši predpromocija kada se korisnici pozivaju na testiranje aplikacije.


Promocija mobilne aplikacije se razlikuje od promocije web sajta ili Internet prodavnice jer se praktično aplikacija promoviše kao proizvod. Najbolja promocija aplikacije kreće korišćenjem sopstvenih resursa kada je zapravo oglašavate kao što nudi dodatne povoljnosti već izgrađenim kupcima ili korisnicima vaših usluga.


Danas u moru aplikacija, kada telefoni postaju zatrpani raznim ikonicama, kada im je memorija opterećena svakom novom instalacijom ili updejtom postojeće, potrebna vam je konkurentska prednost odnosno stvaran korist koja se nudi potencijalnom korisniku te izgrađen brend koji uliva poverenje.