Plaćeno Google Oglašavanje

 

Google oglasi predstavljaju najbrži put do potencijalnog kupca ili korisnika usluga.


Korisnik interneta, potencijalni kupac, online pretragu započinje ukucavanjem ključne reči ili fraze i obično to čini putem Google pretrage. Izbor ključnih reči na koje će se pojavljivati vaši Google oglasi, praćenje i unapređivanje plaćenih kampanja, korišćenje tehnika remarketinga, je posao koji za cilj ima pametno trošenje budžeta.

 

Računica je jednostavna; ukoliko za uloženi dinar vratite dva, novac je pametno uložen i možete razmišljati o povećanjima budžeta i širenju tržišta.

Placeno oglasavanje - Google oglasi

 

Konkurentska prednost

 

Potencijalni kupac je kliknuo na vaš Google oglas. Međutim, taj isti korisnik će, u većini slučajeva, pogledati i druge ponude. Kod robe široke potrošnje, odnosno identičnih proizvoda koji se mogu pronaći na više adresa, a što je svakako dostupno naprednom korisniku interneta, presudna odluka kupovine u većini slučajeva biće cena. Stoga, glavna konkurentska prednost je upravo cena.


Sa druge strane, za nove ili jedinstvene proizvode odnosno usluge potrebna je vizuelna i tekstualno dobro osmišljena prezentacija koja čini prevagu prilikom odluke za kupovinu.


Kod proizvoda i usluga koje ne spadaju u grupu koja se može svrstati u impulsivnu kupovinu, dodatne povoljnosti kao što su garancija, brza isporuka, uslovi povraćaja, itd, mogu predstavljati značajne podsticaje koji utiču na konačnu odluku potencijalnog kupca.

 

Izbor ključnih reči

 

Danas, gotovo u svakoj delatnosti konkurencija je velika. Google oglasi su rezervisani za prva 4 oglašivača u pretragama, nakon čega se prikazuju rezultati organske pretrage. Samo 4 prostora za oglas na izabranu ključnu reč nisu garancija da će vaš oglas biti stalno vidljiv, posebno kada u licitaciji učestvuje veći broj oglašivača.


Shodno aktivnostima konkurencije, značaja ključne fraze sa stanovišta tražnje, ali i optimizacije same internet stranice (landing page koji utiče na quality score ključne reči), cena klika varira.


Širina prikaza oglasa na ključne reči (phrase match), ili sužavanje prikaza na tačne fraze (exact phrase), takođe mogu bitno da utiču na pametnu potrošnju budžeta. Krajnji cilj podešavanja kampanja odnosno Google oglasa jeste maksimalno korišćenje budžeta, odnosno dovođenje što većeg broja ciljanih kupaca za što manji uloženi budžet tj. cenu po kliku.

 

Diversifikacija oglasnih kampanja

 

Google oglasi, zavisno od delatnosti, obima ponude, target tržišta i aktivnosti konkurencije, mogu biti diversifikovani u okviru jedne ili više kampanja.


Google oglašavanje je moguće putem različitih kanala oglašavanja: klasični tekstualni Google oglasi na ključnu frazu, oglašavanje na Google partnerskim sajtovima, displej kampanje, oglašavanje na YouTube kanalu, itd. Izbor kanala oglašavanja je direktno povezan sa vrstom proizvoda i usluga koje se nude odnosno ciljevima.


Ukoliko se oglašava proizvod koji se može pronaći na različitim mestima, isti takav po različitim cenama i uslovima kupovine, direktan Google oglas, na konkretnu ključnu reč može doneti dobre rezultate, posebno ako je vaš brend odnosno brend koji se prodaje izgrađen i prepoznatljiv na tržištu. U mnogim slučajevima, kada je prisutnost konkurencije velika, traže se zaobilazni putevi koji pored oglašavanja na direktne ključne reči, podrazumevaju izgradnju brenda i ciljanje interesovanja korisnika interneta, a opet sa krajnjim ciljem maksimizacije realizacije uloženih novčanih sredstava.

 

Google remarketing oglasi

 

Remarketing podrazumeva postavljanje Google oglasa tako da se tehnički postavlja kod koji omogućava praćenje korisnika koji je posetio vaš sajt i kojem se kasnije oglas prikazuje ponovo u vremenskom periodu koji se za tu namenu odredi.


Remarketing oglašavanje podrazumeva planiranje budžeta i dugoročan pristup, i posebno donosi rezultate kod neodlučnih kupaca, kao i naprednih kupaca koji istražuju ili pak traže najbolju ponudu. Najzad, kod ponude robe i usluga koja ne iniciraju impulsivnu kupovinu, remarketing tehnika donosi pozitivne rezultate.


Google oglasi uz primenu remarketing tehnika, ne moraju nužno da znače velike budžete za Google oglašavanje, ali svakako podrazumevaju dugoročan i analitički pristup.

 

 

Za ključne fraze povezane sa alkoholom, lekovima i farmaceutskim proizvodima oglašavanje je nemoguće ili ograničeno. Oglašavanje na društvenim mrežama i šerovanje je takođe ograničeno i kontrolisano za pojedine delatnosti. Stoga za takve delatnosti samo dugoročno ulaganje i online prisutnost na organskim pretragama može doneti zadovoljavajuće rezultate.

 

...primer distribucija alkoholnih pića

 

Iako Google oglasi predstavljaju najbrži put do rezultata, da bi uloženi budžeti bili maksimalno iskorišćeni potrebno je ispuniti preduslove. Preduslovi dobrog nastupa koji donosi rezultate su pre svega istraživanje online tržišta i analiza konkurencije, zatim SEO - optimizacija sajta, i najzad analitički pristup uz praćenje rezultata, koji treba ispratiti prilagođavanjem kampanja.