Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Dugo očekivani novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje u avgustu ove godine, iako j…