Blog

On-Page SEO – Vodič, I deoon page seo I deo

 

Šta je on-page SEO?


On-page SEO ili SEO na stranici (poznat i kao on-site SEO ili SEO na sajtu), jednostavnim rečima, je sve što možemo da učinimo na našem veb sajtu kako bismo uticali da SEO optimizacija sajta bude što bolja. Svaka stranica je jedinstvena i ima svoju potrebnu optimizaciju. Koncept se odnosi na pojedinačne veb stranice i na ceo sajt. Uporedni off-page SEO su akcije preduzete izvan vaše veb stranice kako bi uticale na SEO. Važno je znati razliku.

 

Zašto je on-page SEO važan?


SEO na stranici je važan jer pomaže pretraživačima da prepoznaju suštinu vašeg sadržaja. Google želi da otkrije koliko je sadržaj ključan za ključne reči. Želi da shvati veb sajtove u kontekstu onoga što ljudi traže. SEO na stranici govori Google-u o tome šta indeksira i rangira. Govori im kako bi to trebalo izgledati na SERP-ovima.

 

On-page SEO elementi (Osnove)


Da biste shvatili kako funkcioniše bilo koji koncept, morate znati osnove. SEO na stranici nije složen - postoje određeni elementi rangiranja koji utiču na on-page SEO. Jednom kada shvatite ove elemente, moći ćete lako da optimizujete bilo koju veb stranicu.

 

Postoje 3 glavna elementa on-page SEO:

 

 1. Sadržaj 
 2. Arhitektura sajta
 3. HTML 

U ovom tekstu ćemo obraditi sadržaj i arhitekturu sajta kao dva elementa on-page SEO, dok ćemo u narednom tekstu govoriti o HTML elementima.

 

Elementi sadržaja

 

 • Istraživanje ključnih reči
 • Namera pretraživanja
 • Tekstualni sadržaj
 • Sadržaj medija

 

Elementi rangiranja on-page SEO sadržaja su elementi kopije i sadržaja vaše veb lokacije. Ovde se fokusiramo na kvalitet sadržaja stranice.


Kvalitet sadržaja ima 2 glavne implikacije koje moramo uzeti u obzir:

 

 1. Kako utiče na korisničko iskustvo - da li im se svidelo, jesu li bili informisani / edukovani / zabavljeni
 2. Kako se korisničko iskustvo komunicira s Googleom - vreme na stranici / vreme boravka, stopa napuštanja početne stranice, povratne veze 

Fokus je korisničko iskustvo. 


Istraživanje ključnih reči 


Istraživanje ključnih reči je proces analize reči / fraza koje ljudi traže. Ove reči / fraze nazivaju se ključnim rečima.

 

Istraživanje ključnih reči obavestiće vas:

 

 • Koje ključne reči ljudi traže
 • Koliko često traže ključne reči
 • Kako pretražuju te ključne reči 

 

Prave ključne reči će vam omogućiti da se najbolje rangirate na SERP-ovima - stavljajući vas u sjajan položaj za žetvu organskog prometa.

 

Namera pretraživanja


Namera pretrage ili korisnička namera je primarni cilj koji pojedinac ima kada upiše upite pretraživanja u pretraživače.

 

Namera pretraživanja: šta traže?

Upit za pretragu: šta unose u Google?

Upiti za pretragu koje ljudi upisuju u Google ne podudaraju se uvek sa onim što traže.


Uobičajene vrste namera pretrage uključuju:

 

 • Informativna - informacije o nečemu
 • Komercijalna - kupujete nešto
 • Navigaciona - uputstva do negde 

 

Namera pretraživanja je važna za SEO jer je faktor rangiranja.

To je osnovni, idealistički cilj za sve pretraživače, posebno Google.

Google-ov algoritam je inteligentan - pažljivo posmatra aktivnosti korisnika na različitim upitima pretraživanja. Primećuje na koje rangirane veb stranice je kliknuto – i one su nagrađene.

 

Tekstualni sadržaj


Ako su vam postavljene prave ključne reči i namera pretraživanja, sada možete početi da pišete sadržaj.

Pisanje sadržaja za internet nije komplikovano. To je jednostavno pitanje pisanja određenog stila. Želite da napišete sadržaj koji može da se skenira.

Sadržaj koji se može skenirati povećava čitljivost - napisan je na nivou koji svako može da razume. Ne dobijate bodove za pisanje poput akademika. 

 

Evo nekoliko ključnih saveta koje treba slediti:

 

 • Uključite ključne reči na prirodan način, bez pretrpavanja
 • Ključna reč treba da se nađe u prvih 100 reči
 • Dužina rečenica neka bude ispod 20 reči
 • Odlomke zadržite na najviše 3-4 reda
 • Koristite podnaslove za bolju strukturu objave 
 • Ključna reč u najmanje jednom podnaslovu (H2 / H3) 
 • Koristite ključne tačke / teze kako biste jasnije predstavili određene informacije 

 

Sadržaj medija

 

Odličan sadržaj nije potpun bez nekog medijskog sadržaja. Medijski sadržaji su vizuelna sredstva veb stranica - slike, GIF-ovi, video snimci. Važno je uključiti medijske sadržaje, jer oni jednostavno čine vaš sadržaj boljim. Postovi na blogovima sa slikama ostvaruju 94% više prometa od onih bez slika. Slike se takođe obrađuju 60.000 puta brže od teksta. Poznata izreka „slika vredi hiljadu reči“ zapravo je tačna.

 

Obogatite svoj sadržaj medijskim sadržajem da biste poboljšali čitljivost i dodatno razbili monotoniju teksta.


Neke vrste medijskog sadržaja koje možete koristiti uključuju:

 

 • Slike
 • Video
 • GIF-ove
 • Infografiku
 • Interaktivni sadržaj

seo optimizacija sajta

Elementi arhitekture veb sajtova

 

 • Brzina sajta
 • Responsive design
 • Struktura URL-a
 • Interni linkovi 
 • Spoljni (odlazni) linkovi
 • Duplikat sadržaja 

 

Arhitektura veb stranica je manje o optimizaciji određene stranice i više o optimizaciji veb sajta u celini. Bolje struktuiranje arhitekture veb stranica omogućava da pretraživači poput Googlea lakše pretražuju i indeksiraju.


Obično o ovome brine vaš tehnički SEO tim, ali ovde je bitno barem kratko pomenuti, jer ni jedan SEO vodič ne bi bio potpun, a da ne pokrijemo osnove arhitekture veb sajta.


Brzina sajta


On page optimizacija takođe uključuje i proveru brzine učitavanja stranica, koja je inače vrlo važna. Google analizira korisničko iskustvo radi boljeg rangiranja vašeg veb sajta i sadržaja. Šta o vašem sajtu govori to što je posetioci napuste pre nego što se stranica čak i učita? Postoje brojne negativne posledice male brzine učitavanja veb sajta. Najočiglednija je stopa napuštanja početne stranice – bounce rate.

Testovi su pokazali da bounce rate raste, kako vreme učitavanja stranice raste.

 

Google je takođe sproveo sopstvene testove. Duže učitavanje veb stranica, dramatično je uvećalo i bounce rate.


Brzina stranice je takođe Google-ov faktor rangiranja za mobilne pretrage, koje danas čini većinu pretraga. Najbolje je da maksimizirate brzinu veb sajta kako biste dobili najbolje moguće korisničko iskustvo.


Responsive design (Dizajn sa odzivom)


Responsivan dizajn je dizajn koji se radi kod izrada veb stranica i koji se prilagođava dimenzijama ekrana uređaja koji se koristi.


U svetu u kojem mobilni telefoni čine 58% saobraćaja na veb sajtovima, responsivan dizajn je ključan za maksimiziranje korisničkog iskustva.

 

Glavna prednost responsivnog dizajna uvek je bila u korisničkom iskustvu. To se nije promenilo.

 

U novije vreme, međutim, pretraživači su se razvili tako da nagrađuju veb stranice sa responsivnim dizajnom. Ovo se uglavnom odnosi na sve veći fokus na upotrebu mobilnih telefona.


Zloglasno Google-ovo ažuriranje “Mobilegeddon” iz 2015. godine dalo je prioritet veb stranica sa optimalnim dizajnom za mobilne uređaje, dajući im prioritetno pozicioniranje na mobilnim SERP-ovima.

 

Fokus na mobilne uređaje od tada postaje samo dramatičniji.


Google-ov indeks sada daje prednost mobilnim uređajima – sajtovi sa karakteristikama poput responsivnog dizajna biće nagrađeni.

 

Responsivni dizajn je uobičajena pojava, nužnost koja se proteže u budućnost, zbog čega je neophodno da poboljšate svoje SEO napore.


Struktura URL-a


URL je skraćenica od Uniform Resource Locator. Takođe je poznat i kao adresa veb stranice. Nalazi se u gornjem levom uglu internet pretraživača.


Postoje 4 osnovna dela URL-a.

 

 1. Protokol: HTTP ili HTTP
 2. Naziv domena: Jedinstveno kupljeno ime domena 
 3. Poddirektorijumi: Kategorija / grupa stranica 
 4. Specifično ime stranice: Specifična pojedinačna stranica 

 

Neki sajtovi ne prikazuju odeljak „protokol“ HTTP / HTTPs u URL-u veb adrese. To je čisto marketinška / estetska odluka, iako je tehnički još uvek tu.

 

Način strukturiranja vaših URL-ova je važan jer može uticati na SEO.


URL-ovi su zapravo mali faktori rangiranja za pretraživače. Brian Dean iz Backlinko-a prijavio je da URL adrese sa ključnom rečju povećavaju stopu klikova za 45%. Dobra struktura URL-ova takođe može povećati korisničko iskustvo, posredno utičući na SEO. Microsoft je otkrio da „opisni“ URL-ovi imaju 25% veću stopu klikova. URL je nešto čemu ne biste smeli da zaboravite da posvetite pažnju.


Interne veze (linkovi)


Unutrašnje povezivanje je proces stvaranja hiperveza sa jedne stranice na drugu, na istom vebsajtu. Pomaže u stvaranju bolje arhitekture veza (linkova) za Google robota za pretraživanje i indeksiranje. Na ovaj način se postiže ravnopravniji udeo linkova na sajtu, pružajući znatne SEO prednosti.


Ustvari, pokazalo se da unutrašnje veze povećavaju organski promet za 40%.


Spoljne (odlazne) veze


Spoljne veze (eksterni linkovi) su hiperveze koje idu na drugi veb sajt / domen.


Postoje 2 vrste eksternih linkova:

 

 1.  Dobijene (ulazne / povratne veze) ili backlinks
 2. One koje napravite (izlazne veze) ili outbound links

 

Povratne veze (backlinks) smatraju se jednim od top 3 Google faktora rangiranja. Ovo nije strašno šokantno. To znaju čao i oni sa početnim SEO znanjem.


Ono što je još nepoznato, jeste vrednost izlaznih veza (outbound links). Izlazne veze nisu direktno faktor rangiranja. Međutim, indirektno mogu uticati na SEO optimizaciju sajta poboljšavajući korisničko iskustvo.


„Povezivanje sa drugim sajtovima je odličan način da pružite vrednost svojim korisnicima. Linkovi često pomažu korisnicima da saznaju više, da provere vaše izvore i da bolje razumeju koliko je vaš sadržaj relevantan za pitanja koja imaju. " (2019) John Meuller, stariji analitičar Google Webmaster trendova

 

Duplirani sadržaj (izbegavajte ga)


Duplirani sadržaja je sadržaj koji je kopija ili sličan drugom sadržaju na vebu. To može biti na istim ili različitim veb sajtovima.


Evo Googleove definicije dupliranog sadržaja:

 

„Duplirani sadržaj se generalno odnosi na blokove sadržaja unutar ili između domena koji se u potpunosti podudaraju sa drugim sadržajem ili su značajno slični.“


Duplirani sadržaj može negativno uticati na SEO. Google ne želi da indeksira duplirani sadržaj. Oni daju prednost indeksiranju originalnog, jedinstvenog informativnog sadržaja. To je ono što žele da se pojavi na SERP-ovima. Važno je da izbegavate stvaranje dupliranog sadržaja.


U narednom tekstu bavićemo se HTML elementima sajta koji su važni za on-page SEO.

 

Autor teksta:  nbgcreator