Uprava za sprečavanje pranja novca

Ministarstvo finansija - izrada sajta 

 

 

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije, koja je centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Za ovog klijenta radili smo izradu sajta.

 

Klijent: Uprava za sprečavanje pranja novca

 

Posao: Dizajn i programiranje sajta

 

Sajt: apml.gov.rs

 

Vrati se na Državni / Vlada
Uprava za sprečavanje pranja novca Uprava za sprečavanje pranja novca Uprava za sprečavanje pranja novca Uprava za sprečavanje pranja novca Uprava za sprečavanje pranja novca