Raznesi - izrada mobilne aplikacije

 

Raznesi pomaže korisnicima da lako dođu do svojih omiljenih restorana i naruče hranu, kako pritom pomažu drugima da zarade tako što će im dostaviti tu hranu.

 

Klijent: Raznesi

Posao: Izrada mobilne aplikacije uz web bazu i web servis (API i REST). Odrađen je dualni interfejs za korisnika i dostavljača.

 

Google Play: RAZNESI

d

Vrati se na Izrada mobilnih aplikacija
Raznesi Raznesi Raznesi