Consulta al futuro - vođenje društvenih mreža

 

Klijent Consulta al futuro je jedina akreditovana agencija na prostoru bivše Jugoslavije koja je dobila saglasnost Ministarstva zdravlja Kube da može sklopiti ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara. Na taj način pruža se mogućnost onkološkim i mnogim drugim pacijentima sa ovih prostora da lečenje i konsultacije potraže na Kubi. Vođenje društvenih mreža bila je jedna od aktivnosti za ovog klijenta. 

Vrati se na Domaći klijenti
Consulta al futuro Consulta al futuro