ASSR - vođenje društvenih mreža

 

ASSR je klijent iz Švajcarske koji nam je prepustio pripremu sponzorisanih objava za društvene mreže. ASSR je škola koja dodatno obučava već akreditovane vozače, a kompletan rad na društvenim mrežama rađen je direktno na nemačkom jeziku.  

Vrati se na Strani klijenti
ASSR ASSR ASSR